AIHEELLINEN ALOITE

Kokoomuksen ja Vihreiden valtuustoryhmät jättivät viime kaupunginvaltuuston
kokouksessa aloitteen Kauhajoen kaupungin häirintä- ja kiusaamisongelmasta. Se on
saanut laajaa julkisuutta aina maakuntalehden pääkirjoitusta myöten. Jo eukäteen oli
tiedossa etteivät kaikki pidä aloitteestamme. On tahoja, jotka haluavat tehdä meistä
aloitteen allekirjoittajista tämän tarinan pahiksia. On siis syytä vielä avata muutamia asioita
tästä aiheesta.
Ensinnäkin. Tässä on kyse työturvallisuusasiasta. Aloitteen myötä paljastui ettei kaupunki
työnantajana ole ryhtynyt asian vaatimiin työturvallisuuslain mukaisiin toimenpiteisiin
työntekijöidensä suojaamiseksi. Viime kädessä tästä vastaa kaupunginhallitus
virkavastuulla. Niiden kaupunginhallituksen jäsenten jotka eivät ole mukana aloitteessa,
tulee olla kiitollisia aloitteen tekijöille. Aloitteen myötä asia saatiin kaupunginhallituksen
asialistalle virallisesti ensimmäisen kerran. Kaupungin viranhaltijoiden syyllistäminen tai
heidän selän taakse piiloon meneminen tämän asian hoidossa, on luottamushenkilöiltä
pahimman luokan vastuunpakoilua.
Toiseksi. On varmaan henkilöitä, jotka pelkäävät paljastuvansa kun kaupunginhallituksen
päättämää selvitystä nyt ryhdytään tekemään. Työnantajana kaupunki voi olla tässä
asiassa vain henkilöstönsä puolella.
Kolmanneksi. Aloitteessa nostettiin esille että yksi valtuustoryhmä ei ole suostunut
allekirjoittamaan valtuuston vuonna 2018 hyväksymiä luottamustoimessa noudatettavia
eettisiä ohjeita. On selvää että kynnys lähteä haastamaan kiusaajaa käräjille on kaupungin
työtekijälle todella korkealla. Sen varaan vastuullinen työnantaja ei voi kiusaajien
kuriinlaittamista asettaa.
Neljänneksi. Tätä aloitettamme on pidetty vaalitemppuna sen ajoituksen takia. Viime
vuoden lopulla itselle ainakin kävi selväksi ettei kiusaamiseen pystytä puuttumaan
tarpeeksi lujalla kädellä normaalia väylää pitkin. Aloite olisi siis pitänyt jättää jo tuolloin.
Mutta kuten tiedämme, Kauhajoella on ollut meneillään sekä hallinto- että
kaupunginjohtajan haku- ja valintatoimenpiteet viime syksystä lähtien. Jokainen tietää, että
niiden ollessa kesken tälläisten aloitteiden tekeminen ei ole järkevää. Ensimmäinen
mahdollinen ajankohta aloitteelle oli hetki, kun em. valinnat oli viety päätökseen. Esitän
pahoittelut kaupungin henkilöstölle siitä että häirintä- ja kiusaamisongelmaa korjaavien
toimenpiteiden aloittaminen on kestänyt näin kauan.
Kauhajoen kaupunki on nyt taitekohdassa. Lähikuukausina aloittavat työtehtävissään kaksi
uutta johtavaa viranhaltijaa ja syksyllä aloitetaan uusi valtuustokausi. Itse odotan että
tuolloin voidaan
lähteä kasvattamaan uutta luottamuksen ilmapiiriä ja varmistaa työrauhan pysyminen
kaupungin työyhteisössä.
Selvitystyö on nyt lähtenyt liikkeelle. Kannustan koko kaupungin henkilöstöä olemaan siinä
mukana, jotta yhdessä voimme entistä vahvempina jättää taaksemme tämän ikävän ja
voimia kuluttavan ajanjakson.

Sami Yli-Rahnasto
kaupunginvaltuuston 3. vpj , (kok)

Julkaistu Kauhajoki-lehti 1.4.2021