Siat puhuttaa

Etelä-Pohjanmaa on vahva ruokamaakunta. Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa mukaan lukien kolme eteläisintä pohjalaismaakuntaa muodostaa merkittävän ruoka- ja kotieläinkeskittymän Suomessa. Monipuolinen kotieläintuotanto työllistää suuren joukon ihmisiä koko arvoketjussa pellolta pöytään. Tuotannon merkitystä kuvaa hyvin se että koko
Suomen kotieläinten määristä muodostettavista eläinyksiköista lähes 30 % on edellä mainituissa maakunnissa. Niissä on myös lukuisa joukko elintarvikealan yrityksiä. Seinäjoen ja koko Etelä-Pohjanmaan elinvoimaisuus pohjautuu merkittävältä osin kotieläintalouteen. Ei siis ihme, että Seinäjoen Taidehallin Siat-näyttely ja Hanna
Hietikon kolumni Ilkka-Pohjalaisessa (05.11.2021) on herättänyt laajaa keskustelua viime
viikkoina.

Tutustuin Ylen kutsumana Siat-näyttelyyn sen avajaispäivänä. Näyttelyn sisältöön kuuluvat ääniteos sikalan öisistä äänistä ja videoteos Paavo-possusta olivat varsin leppoisia ja kuvasivat sian elämää varsin totuuden mukaisesti. Sen sijaan englanninkielinen videoteos itse sianlihantuotannosta Suomen rajojen ulkopuolella oli vaikeaselkoinen ja
harhaanjohtava. Sen ymmärtäminen vaatii jo perehtyneisyyttä sikatalouteen ja eikä se kuvannut lainkaan suomalaista tapaa tuottaa sianlihaa. Kuten totesin Ylen haastattelussakin, odotin näyttelyn olevan provokatiivisempi. Kun näyttelyn jälkeen tutustuin taiteilijoiden haastatteluun, sen tarkoitus ei jäänyt epäselväksi. Kuten kaikilla eläinaktivisti-ja vegaanijärjestöillä on tavoitteena, myös Siat-näyttelyn perimmäisenä päämääränä on lopettaa kotieläintalous Suomessa. Samoin Hanna Hietikon
kolumnin tarkoitus on rinnastaa kotieläintuottajat rikollisiksi eläinrääkkääjiksi ja siten vähentää lihankulutusta Suomessa. Kyse on vakavista pyrkimyksistä aiheuttaa vähintäinkin vahinkoa ja imagohaittaa kotieläintuotannolle ja siihen liittyvälle teollisuudelle välillisine työpaikkoineen.

Joidenkin eteläpohjalaisten kuntien 8-luokkalaiset ovat käyneet taidetestaajat- hankkeen
kustantamana Siat-näyttelyssä. Täytyy antaa tunnustusta sille, että joku taho hoksasi loistavasti käyttää hyväkseen oman agendan edistämiseen tätä toimintamallia, jossa niukasta taloudesta kärsiville kunnille tarjotaan ilmaisia reissuja taidetapahtumiin. Kenellekään ei tullut mieleen oikeasti tarkistaa mitä nuorille oltiin nyt tarjoamassa, otettiin
vain vastaan tarjottu ja vahinko pääsi syntymään kunnissa. Joku taho käytti siis kylmästi kuntia ja nuoria oppilaita pelinappuloinaan saadakseen aikaan tuhoa alueen keskeisille elinkeinoille.

Seinäjoen kaupungin rooli tässä Siat-hässäkässä ihmetyttää. Kaupungin kulttuuritoimi
kutsuu veronmaksajien varoilla taiteilijat tekemään näyttelyä, jonka tavoitteena on
aiheuttaa merkittävää vahinkoa alueen elinvoimaisuudelle. Ihan noin arkijärjellä ajatellen
tätä on vaikea ymmärtää. Taiteenteon vapaudella tätä ei voi selittää koska kyse on haitallisen propagandan levittämisestä taiteen varjolla. Toinen Siat-näyttelyn taiteilijoista oli pitämässä tilaisuuksia alueella viime viikonloppuna. Näissä tilaisuuksissa hän sai vapaasti yksipuolisesti esitellä omaa ideologiaansa. Jos Seinäjoen Taidehalli haluaa edistää
yhteiskunnallista keskustelua eri aiheista, toivottavaa olisi, että käsiteltävän aiheen eri osapuolia olisi aidosti mukana keskustelutilaisuuksissa. Nyt lihantuottajien ja lihateollisuuden edustajat jätettiin tylysti ulkopuolelle tilaisuuksien ohjelmasta.

Suomalaiset viljelijät elävät nyt ankarassa paineessa. Heikko sato, uuden CAPin tukileikkaukset, rajusti nousseet kustannukset ja pahasti perässä laahaavat tuottajahinnat ovat syöksemässä meidät pahaan talouskriisiin joka voi kestää vuosia. Erittäin syyllistävä keskusteluilmapiiri ilmastonmuutoksesta, ympäristön suojelusta, eläinten hyvinvoinnista ja luontokadosta ahdistaa,
lamaannuttaa ja suututtaa maa- ja metsätaloustuottajia. Meistä halutaan tehdään pahiksia, jotka ovat syyllisiä kaikkeen mahdolliseen ja mahdottomaan. Olemme laajamittaisen, suunnitelmallisen, järjestelmällisen ja tunteettoman mustamaalauskampanjan kohteena. Näin toimii tahot jotka niin mielellään kyllä puhuvat eläinten tunteista. Kotieläintuottajien tunteilla ei ole mitään väliä.

Odotan maakunnan eri toimijoilta ja Ilkka-Pohjalaiselta, että ne puolustavat oman alueen
asukkaita ja elinkeinoja hajottamisen sijaan. Kyse on työpaikoista, elinvoimasta ja tulevaisuuden uskosta.
Puhutaan sioista oikeaan tietoon nojautuen ja elinkeinoja edistäen. Kinkkurikasta joulua odottaen.

Sami Yli-Rahnasto,
johtokunnan varapuheenjohtaja ja lihavaliokunnan puheenjohtaja
MTK-Etelä-Pohjanmaa