On tilanteita, joissa julkisen toimijan itse järjestämät hoitopalvelut eivät pysty vastaamaan kysyntään. Hoitojonoja syntyy monesta syystä. Potilasmäärät ovat liian suuret palvelukapasiteettiin nähden. Erikoissairaanhoidosta ei heti löydy tarvittavaa osaajaa.

Koronapandemia on lykännyt monia hoitotoimenpiteitä myöhemmäksi, kun on pitänyt keskittää voimia koronan taltuttamiseen. Koronan aiheuttamia viivästyksiä hoidossa joudutaan pahimmillaan kuromaan kiinni useita vuosia tästä eteenpäin.

Nopea hoitoonpääsy vähentää inhimillisiä kärsimyksiä ja alentaa hoitokustannuksia.Paras tapa sujuvoittaa hoitoon pääsyä, ovat palvelusetelit. Ne tarjoavat hoidon tarvitsijalle mahdollisuuden vaihtaa palveluntarjoajaa. Palvelusetelit monipuolistavat ja tukevat paikallista hoitoalan yrittäjyyttä. Täten myös työpaikkojen tarjonta lisääntyy.

Tulevalla Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on ollut tähän asti monenlaisia käytäntöjä palvelusetelien käytössä ja saatavuudessa. Nyt yhden toimijan alla palvelusetelin käytettävyyttä voidaan parantaa, kun koko alueella toimitaan samoilla säännöillä. Hyvinvointialueiden asukkaiden tasavertaisuus kohenee samalla merkittävästi.

Maakuntavero puhuttaa suomalaisia. Ei ihme, sillä mahdollinen maakuntavero lisää kansalaisten verotaakkaa ja asettaa eri maan alueet eriarvoiseen asemaan hyvinvointialueiden rahoittamisessa. Fakta on että maan hallitus on sitoutunut maakuntaveroon hallitusohjelmassaan ja Annika Saarikon johtama valtionvarainministeriö valmistelee parhaillaan sen käyttöönottoa. Tällä näkymällä maakuntavero on siis meille tulossa. Kyselytutkimuksissa suuri enemmistö suomalaisia vastustaa maakuntaveroa. Niin minäkin. En kannata maakuntaveroa missään muodossa.

 

Sami Yli-Rahnasto

aluevaaliehdokas, kok.