Tätä mieltä

Suomalainen puhdas ruoka on parasta

Suomessa tuotetaan maailman parasta ja puhtainta ruokaa. Silti maanviljelijät ovat hyväksikäytetyin ammattikunta Suomessa. Maatalouden kannattavuus ei ole sillä riittävällä tasolla, joka tarvitaan elinkeinon jatkuvuuden turvaamiseksi. Toimenpiteitä tilanteen helpottamiseksi on tehtävä ruokaketjun joka osassa. Koska näyttää siltä, että markkinoilta ei ole saatavissa Reijo Karhisen raportinkin peräämää 500 miljoonaa euroa alkutuottajille, maatalouden tukijärjestelmillä on vieläkin tärkeämpi merkitys. Siksi Suomen on onnistuttava tulevissa neuvotteluissa uuden EU:n ohjelmakauden tukimuodoista.

Byrokratian vähentäminen tulee kulkea käsikädessä tukijärjestelmien uudistamisen kanssa.

Kaikenlaisen valvonnan, kirjanpidon ja paperisodan tulee vähentyä.

Metsien laajamittainen käyttö mahdollistettava 

Euroopan Unionin päätökset vaikuttavat entistä enemmän myös metsiimme, joilla on merkittävä taloudellinen vaikutus maakuntien Suomessa. Metsien käyttö hiilinieluina ja siihen liittyvä päätöksenteko LULUCF-asetuksesta  osoitti, että parlamenttiin tarvitaan Suomesta lisää metsien käyttöä ymmärtäviä meppejä. Puurakentamisen lisääminen koko Euroopassa avaa suomalaisille yrityksille uusia toimintamahdollisuuksia.

Sopivasti siltarumpupolitiikkaa

Suomen tulee ajaa omaa etuaan joka tilanteessa, koska muutkin jäsenmaat tekevät niin.

Meidän ei kannata olla liian sinisilmäisiä ja hyväuskoisia kun teemme päätöksiä muiden jäsenmaiden kanssa. Olemme EU:ssa nettojäsenmaksaja ja maksamastamme jäsenmaksusta tulee pyrkiä saamaan Suomeen niin paljon kuin mahdollista. Koko laajan maaseudun omaisuudensuojasta on huolehdittava, sillä tahoja, jotka haluavat rajoittaa peltojemme ja  metsiemme käyttöä sekä yritystemme toimintaa, riittää.

Uusiutuva energia torjuu ilmastonmuutosta

Energiantuotannolla on merkittävin vaikutus ilmastonmuutoksen torjunnassa.  Uusiutuvan energian: puun, turpeen, biokaasun, sekä aurinko- tuuli- ja vesivoiman käyttöä on lisättävä. Viljelijöiden  ja metsänomistajien hallitsemat hiilinielut ovat tärkeä osa maapallon pelastushanketta. Tästä hiilinielujen ylläpidosta tulee saada jatkossa myös korvaus.

Susille jotain rajaa

Suomessa on susiongelma, jonka edessä kaikki tuntuvat olevan voimattomia. Susi on kesyyntynyt ja käyskentelee maaseudulla pihoillamme ja puutarhoissamme täysin vapaasti.

Kunnat joutuvat järjestämään koululaisille ylimääräisiä koulukyytejä, lapsia ei voi päästää vapaasti pihalle leikkimään eikä ihmiset uskalla lähteä lenkille iltapimeällä. Sudesta aiheutuu kohtuuttomasti haittaa ja lisäkustannuksia  maaseudulla asuville ja siksi asialle on tehtävä jotain. Susi on siirrettävä EU:n luontodirektiivissä liitteestä IV liitteeseen V, mikä helpottaisi puuttumista suden ongelmakäyttäytymiseen.

Turvallinen Eurooppa on hyvä Eurooppa

Sisäisiin ja ulkoisiin turvallisuusuhkiin on jäsenmaiden löydettävä yhteiset ratkaisut. Yksittäiset irtiotot lisäävät vain hajaannusta. Tarvitsemme vähemmän populismia ja valeuutisia, enemmän vastuunottoa yhteisen eurooppalaisen tulevaisuuden puolesta.