Ilmasto- ja ympäristöahdistus uhkaa maaseutua

Keskusteluilmapiiri on kiristynyt maa- ja metsätalouden ympärillä. Ilmastonmuutoksen ja ympäristönsuojelun varjolla halutaan tietoisesti rakentaa vastakkainasettelua maaseutua kohtaan.

Eduskuntavaalikeskusteluissa demonisoitiin lihantuotanto ja kotieläintalous. Vegaani- ja eläinaktivistijärjestöt käyttävät selvästi ilmastonmuutosta perusteena omalle tavoitteelleen lopettaa suomalainen kotieläintalous.

Hiljattain Suomen kotieläintilojen kerrottiin pilanneen Itämeren lannallaan.

Suomi on yksi yhdeksästä rantavaltiosta. On yksipuolista syyttää kotieläintiloja tilanteesta, joka on monien asioiden summa. Vaikka Suomessa ei olisi yhtäkään maatilaa, Itämereen menee ravinnepäästöjä luontaisen huuhtoutuman ja hajakuormituksen kautta.

Metsä Groupin ilmoitettua Kemin ja Rauman uusista investoinneista käytiin raivokasta keskustelua metsähakkuiden määrästä. Kuusi miljoonaa lisäkuutiota tuskin pilaa Suomen metsien hiilinieluja.

Kukaan ei ole esittänyt, miten puunkäyttöä tultaisiin valvomaan ja rajoittamaan, jos päädytään pienempiin hakkuumääriin.

Eduskuntavaaleissa kaikki olivat jakamassa yhteisiä varoja moniin hyviin tarkoituksiin, mutta jakovaraa syntyy yhteiskuntaan vain investoinneilla ja uusia työpaikkoja luomalla.

Uusin tämän ajan ilmiö on ilmastoahdistus, jonka sanotaan syntyneen, koska poliitikot eivät pysty hillitsemään ilmastonmuutosta.

Meille maaseudulla asuville ahdistus on kehittynyt jo akuuttiin vaiheeseen jatkuvasta syyllistämisestä ja vähättelystä. Meidän pitää ottaa ilmastonmuutoksen torjunta vakavissaan, mutta tolkku kannattaa olla mukana.

Toivon myönteisempää otetta keskusteluun. Koko Suomi peltoineen ja metsineen on yhtä suurta hiilinielua. Järkevästi toimimalla ja metsiä ja peltoja tehokkaasti hoitamalla tästä hiilinielusta saadaan kaikki teho irti.

Jotta viljelijät ja metsäomistajat saadaan mukaan yhteiseen tehtävään lähteä pelastamaan maapalloa, siihen tarvitaan syyttelyn sijaan yhteistyötä.

Sami Yli-Rahnastoeurovaaliehdokas (kok.)Kauhajoki

 

Julkaistu Maaseudun tulevaisuus 15.5.2019