KRISTILLINEN AVIOLIITTO KUULUU KAIKILLE

Laki sukupuolineutraalista avioliitosta astui voimaan maaliskuussa 2017.  Tämän  jälkeen on keskusteltu laajasti kirkkomme piirissä ,  pitäisikö samaa sukupuolta olevia pareja vihkiä myös omissa seurakunnissamme. Minun mielestä pitäisi vihkiä. Seurakunnat eivät voi syrjiä jäseniään heidän seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Kysymys on tasa-arvosta eli siitä ovatko kaikki seurakunnan jäsenet keskenään samanarvoisia. Kysymys on suvaitsevaisuudesta eli siitä, pystymmekö oikeasti tunnustamaan ihmisten erilaisuuden.  Jos kaksi ihmistä haluaa solmia kristillisen avioliiton lupautuakseen toisilleen loppuelämäksi ja kirkko kieltäytyy tästä ,  niin  kannattaa kysyä keitä varten seurakunnat ovat olemassa. Meitä ihmisiä varten vai tiukkapipoista uskonopin tulkintaa varten. Kirkon tehtävä on tuoda  iloa ,onnea ja toivoa seurakuntalaisilleen , ei aiheuttaa mielipahaa ja kärsimystä. Kirkon tehtävä on jäsentensä jaottelun ja ulostyöntämisen  sijaan lähentää heitä. 

Jeesus oli aikansa kapinallinen. Hän uskalsi olla sairaiden , köyhien ja syrjittyjen puolella. Uskon , että jos Jeesus eläisi nyt keskuudessamme, hän ilman muuta kannattaisi samaa sukupuolta olevien avioparien vihkimistä kirkoissamme. Miksi näin. Siksi , että Jeesus oli aina ihmisen puolella väärinkohtelua vastaan. Kirkon kanta samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkimisestä  päätetään kirkolliskokouksessa, johon tulee saada riittävä määrä asiaa puoltavia edustajia seurakunnistamme.  Tulevat seurakuntapäättäjät valitsevat uudet  kirkolliskokousedustajat , joiden toivon katsovan rohkeasti eteenpäin tässä asiassa.  Jos siis haluat uudistaa kirkkoamme , ei ole yhdentekevää kenelle annat äänesi tulevissa seurakuntavaaleissa

Sami Yli-Rahnasto                                                                    seurakuntavaaliehdokas  , Kauhajoki